Tectra d.o.o. Beograd
Begejska 2A, 11050 Beograd, Srbija
Tel: (+381 11) 289 44 24
Fax: (+381 11) 304 96 40
E-mail: office@tectra.co.rs
 

Tectra štand na 10. CIRED savetovanju

Vrnjačka Banja, septembar 2016

Isporuka Haefely i Megger ispitne opreme

Energomont doo Bački Vinogradi, juli-novembar 2015

Demonstracija OFIL Uvolle kamere za snimanje korone

Elektrodistribucije u Srbiji, decembar 2013.

Teseq oprema za EMC testove

Idvorsky Laboratorije Beograd, maj 2013.

Isporuke ZERA i Dranetz ispitne opreme

CGES Podgorica, mart 2013.

Instalacije Calisto2 trafo monitora

Srbija – Makedonija – Crna Gora, 2012-2013.

Isporuke Micafluid VOP postrojenja za obradu trafo ulja

ED Lazarevac – HE Perućica, oktobar 2011. – mart 2013.

Demonstracija OFIL Superb kamere za snimanje korone

EMS Sektor Tehnika i ETI “Nikola Tesla”, septembar 2011.

Isporuka prenosnih kalibracionih uređaja

HIP Azotara Pančevo, februar 2011.

Prezentacije Tectra programa

EMS Pogon Beograd, decembar 2005. - novembar 2006.