On-line uređaji

On-line uređaji

Parcijalna pražnjenja (PD) su iskre ili usmerena kretanja elektrona u šupljinama ili na površini visokonaponske izolacije. Ova pražnjenja stvaraju lokalna pregrevanja, koja dalje uvećavaju parcijalna pražnjenja, sve do nivoa apsolutnog proboja izolacije statorskog namotaja i kvara mašine. Praćenje nivoa parcijalnih pražnjenja u toku rada mašine je moguće upotrebom prenosnih ili kontinualnih uređaja.


Kontinualni on-line monitoring obezbeđuje mogućnost automatskog merenja PD, kao i drugih parametara u profesionalnom održavanju na visokonaponskim motorima, hidro i turbo generatorima, i služi za rano otkrivanje kvarova na statoru. Blagovremenom intervencijom, na bazi informacija prikupljenih kontinualnim praćenjem stanja, mogu se sprečiti veći kvarovi. Postoji više sistema i modela nove generacije On-Line PD monitoringa poznatog proizvođača IRIS Power, zavisno od vrste senzora i tipa mašine.


GuardII Sistemi su platforme za monitoring jedne ili više veličina kao što su:

  • Parcijalna pražnjenja
  • Vibracije na krajevima namotaja statora
  • Kratki spojevi na namotaju rotora pomoću magnetnog fluksa
  • Napona i struja na vratilu  

Zavisno od aplikacije, postoje tri GuardII modela: HydroGuardII - za hidro generatore; BusGuardII - za manje turbo generatore i velike motore; TurboGuardII - za velike turbo generatore koji se priključuje preko specijalnih SSC senzora ugrađenih u žlebu statora.


GuardII Sistemi daju mogućnosti integrisanja važnih radnih uslova neophodnih za trend PD aktivnosti koristeći Modbus protokol. Analiza stanja mašine na osnovu rezultata merenja parcijalnih pražnjenja se vrši poređenjem rezultata na jednakim mašinama, praćenjem nivoa aktivnosti, i poređenjem sa rezultatima iz IRIS-ove baze podataka dostupne svima, koju možete pogledati ovde.


Pored GuardII sistema, postoje PDTrac uređaji za praćenje PD aktivnosti na motorima i srednjenaponskim postrojenjima, kao i FluxTrac uređaji za praćenje stanja rotora hidro i turbo generatora, kao i rotora velikih sinhronih elektro motora. Jedan FluxTracII instrument može nadgledati do četiri mašine i ako se detektuje kratak spoj na rotoru aktiviraće se relej za opomenu. Podaci se mogu preuzeti lokalno ili daljinski, ili poslati preko Modbus TCP/IP protokola u SCADA sistem postrojenja.


RFAII je prenosni uređaj za automatski on-line monitoring fluksa rotora na hidro i turbo generatorima i velikim sinhronim motorima. Za monitoring fluksa na statoru se postavlja sonda čiji signal se odvodi u prenosni uređaj RFAII za trenutno merenje, odnosno praćenje stanja izolacije namotaja rotora. U slučaju međuzavojnog spoja, dolazi do asimetrije magnetnog polja koju uređaj registruje, te se blagovremenom intervencijom mogu sprečiti veća oštećenja. Poređenjem fluksa jednog pola prema drugom može se naći koji provodnik je u kratkom spoju. Indirektno, ovim merenjem se vrši i nadzor vibracija rotora u turbo generatorima kao posledica asimetrije fluksa.


Za više informacija kliknite ovde.