Sistemi za ispitivanje motora

Sistemi za ispitivanje motora

HIPOTRONICS je vodeći proizvođač kompletnih AC i DC sistema za ispitivanje motora još od 1962. Iskustvo stečeno u proteklih 50+ godina omogućilo im je da razviju najpouzdanije i najefikasnije ispitne sisteme na tržištu, HIPOTRONICS MTS. Samostalna proizvodnja svih delova obezbeđuje najviši nivo kvaliteta. Standardizovan dizajn, patentiran „Pešel promenljivi transformator“ (PVT) i čvrsti motorizovani regulatori omogućavaju pouzdan rad uz minimalno održavanje.


Ispitivanje motora bez tereta ili sa punim teretom.


Ispitni setovi imaju kontroler sa velikim ekranom osetljivim na dodir i intuitivnim funkcijama menija. Merenja standardnog digitalnog tahometra i vatmetra se prikazuju na ekranu, kao i temperatura i faktor snage. Izveštaji se brzo i lako generišu pomoću softvera za akviziciju podataka, na bilo kom kompjuteru.


Kontinualni promenljivi napon od nule do punog napona. Kompletno merenje za utvrđivanje uslova u kojima se motor ispituje. Minimalno povezivanje napajanja. Motorizovani regulatori koriste najnoviju tehnologiju kako bi obezbedili pouzdano i precizno ispitivanje. PLC kontroler zahteva minimalnu obuku korisnika. Integrisane su bezbednosna i zaštita od preopterećenja.


Za više informacija kliknite ovde.