Prenosni mrežni analizatori

Prenosni mrežni analizatori

Dranetz HDPQ Visa Plus nudi korisnicima najbolju vrednost za novac kada je u pitanju monitoring kvaliteta napajanja i zahtevane energije. Dranetz HDPQ Visa omogućava korisnicima daljinski pregled podataka i promenu podešavanja sa bilo kog smart telefona, tablet mobilnog uređaja, kao i sa tradicionalnih laptop i desktop računara, uz raspoloživu Ethernet, USB ili Bluetooth komunikaciju. Kontrola rada na samom uređaju obavlja se preko 7” LCD kolor displeja osetljivog na dodir, koji korisniku omogućava automatska podešavanja i rad preko ikona kao na tablet računarima. Dranetz HDPQ Visa ima osam kanala (četiri napona i četiri struje), omogućava monitoring kvaliteta visoke definicije – 1000 Vrms, AC/DC, 512 uzoraka/ciklusu, u skladu sa IEC 61000-4-30 Class A i IEEE 1159, analizu harmonika (IEC 61000-4-7, IEEE 519), snimanje tranzijentnih pojava, te poseduje bafer za 100 ciklusa pre / posle trigerovanja.


Dranetz HDPQ Guide Plus je srednji model, uključuje sve osobine koje ima Dranetz HDPQ Visa, ali dodaje Wi-Fi komunikaciju, mogućnost ugradnje Answer modula, i bafer od 10,000 snimljenih ciklusa koristan za snimanje kvarova i primenu prilikom puštanja opreme u rad.


Dranetz HDPQ Xplorer Plus predstavlja vrh linije za familiju Dranetz HDPQ proizvoda, ima sve osobine Dranetz HDPQ Visa i Guide instrumenata, ali takođe dodaje sposobnosti hvatanja tranzijenata visoke brzine.


Dranetz HDPQ Xplorer Plus meri saglasno svim trenutnim industrijskim standardima, uključujući IEC 61000-4-30 Class A, IEC 61000-4-7, IEEE 1159, IEEE 519, IEEE 1459, i više. Svojom sposobnošću hvatanja tranzijentnih podataka visokom brzinom (1 mikrosekunda / po kanalu), ovaj 8-kanalni uređaj jednovremeno beleži i karakterizuje hiljade parametara, korišćenjem standardnih i prilagođenih opsega radnih režima. Jedinstvene merne sposobnosti uključuju hvatanje niskih-srednjih-visoko frekventnih tranzijenata preko vršne vrednosti, talasnog oblika, rms trajanja i prilagodljivog uzorkovanja visoke brzine, kao i merenja snage radi jasne karakterizacije harmonika u nesinusoidalnim i neizbalansiranim sistemima. Osobine inteligentnog Answer modula obezbeđuju savete – kao što su analize smera propada, tranzijenti kod uključenja kondenzatora identifikacija /smer, i analize / izveštaje za motore.


Dran-View 7 softver koji se isporučuje uz ove uređaje omogućava analizu podataka, kreiranje izveštaja i kasniju obradu.


Uporedne karakteristike Dranetz mrežnih analizatora možete pogledati ovde.