Predstavljamo Vam instalacije i demonstracije opreme, radionice, savetovanja i konferencije na kojima je Tectra d.o.o. učestvovala.