Stalni monitoring

Stalni monitoring

PQube3 je sertifikovani Class A IEC61000-4-30 Ed2 (Ed3) ugradni monitor kvaliteta energije – kompaktni uređaj velikih mogućnosti. Trofazni i monofazni monitoring, 69-480 V fazno, 100-960 V međufazno, 50/60/400 Hz. Četiri analogna ulaza, jedan digitalni ulaz, jedan relejni izlaz. Konfiguracija sa 5 ili 8 strujnih kanala, uz veliki izbor PSL strujnih senzora (5 A, 20 A, 50 A, 100 A, 200 A i više, preko Rogovski kalemova).


Napajanje iz 24 VAC, POE (Power over Ethernet) ili iz mreže preko dodatnog PM1 plug-in modula za napajanje. Opciono se može dodati i UPS modul sa baterijama, za neprekidno napajanje do tri sata. Automatsko skladištenje podataka na internoj 8 GB memoriji + 8 GB micro SD kartica (mirrored memory). Montaža na DIN šini, kolor ekran osetljiv na dodir. Moguće priključenje senzora za praćenje uslova okoline (temperatura, vlažnost, pritisak, seizmičke promene, solarna radijacija).


Snimanje 512 uzoraka po ciklusu. Poremećaj kvaliteta energije se snima sa talasnim oblicima i grafikonima srednjih vrednosti. Prekidi, propadi napona i brze promene, događaji porasta ili pada učestanosti, ukupno harmonijsko izobličenje struje i napona, disbalans struje i napona, flicker pojave, snimanje do 63-eg harmonika struje i napona sa statistikom, dnevni, nedeljni i mesečni trendovi, merenja u opsegu 2 kHz – 150 kHz.


Dva USB 1.0 i jedan USB 2.0 port za transfer na memorijske stikove. Direktni daljinski pristup preko ugrađenog web servera – nema potrebe za softverom. Trenutna email notifikacija nakon poremećaja u kvalitetu energije, ili nakon završenog specificiranog perioda za praćenje trenda. Podaci u različitim formatima: GIF, CSV, tekstualni, XML ili HTML sumarni izveštaji, kao i IEE standadni PQDIF fajlovi.


Za više informacija kliknite ovde.