Kondukcioni EMC testovi

Kondukcioni EMC testovi

Pri projektovanju elektronskih sistema osim zadovoljenja zahteva po pitanju funkcionalnosti, potrebno je obratiti pažnju i na dodatne zahteve koji se odnose na elektromagnetnu kompatibilnost (EMC). Pod ovim se podrazumeva da je uređaj ili sistem imun na uticaj elektromagnetnih smetnji (radijacionih ili kondukcionih), ali i da je njegova elektromagnetna emisija u dozvoljenim granicama koje propisuju standardi.


Compact NX5 je 5.5 kV multifunkcionalni generator za simulaciju efekta kondukcionih elektromagnetnih smetnji prilikom ispitivanja usaglašenosti sa IEC/EN standardima za imunost. Uređaj je konfigurisan da ispuni zahteve ispitivanja CE oznake i predstavlja kombinaciju simulacija prekida napona napajanja, prenapona i brzih tranzijentnih pojava. Ugrađena je monofazna mreža za spregu (CDN 400 V / 32 A), a uređaju se može dodati i spoljašnja automatska trofazna mreža za spregu (do 200 A), kao i opcije za ispitivanje magnetnog polja i setovi za verifikaciju izlaznih impulsa. Kontrola rada uređaja se obavlja preko ekrana u boji osetljivog na dodir. U ponudi imamo i kompaktne multifunkcionalne generatore za naponske nivoe do 7 kV.


Za više informacija kliknite ovde.

Kondukcioni EMC testovi

ESD testovi su značajan deo ispitivanja elektromagnetne kompatibilnosti. Na ovaj način se vrši provera imunosti uređaja na uticaj elektrostatičkog pražnjenja. Visoka učestanost ispitnih impulsa otkriva probleme u imunosti ispitivanih uređaja koji nastaju zbog loše kompozicije uređaja, a takođe se mogu detektovati i problemi sa uzemljenjem. Na raspolaganju je više modela ESD simulatora sa naponima elektrostatičkog praznjenja od 16,5 kV do 30 kV. Uređaji se napajaju iz baterije, lagani su i ergonomskog dizajna. Standardno su podešeni za testiranje u skladu sa IEC61000-4-2, a uz dodatne module moguće je ispitivanje u skladu sa svim poznatim EMC direktivama (IEC, ANSI, SAE, ISO, Mil itd.)


Za više informacija kliknite ovde.