Motalice za izradu namotaja energetskih transformatora

Motalice za izradu namotaja energetskih transformatora

U programu imamo motalice namenjene izradi namotaja za sve naponske nivoe i snage energetskih transformatora.


Mašine mogu biti horizontalne ili vertikalne, zavisno od dimenzija namotaja za izradu i raspoloživog prostora.


Osnovne karakteristike: robusno kućište, ergonomski dizajn, kompjutersko upravljanje, kontinualna regulacija brzine obrtaja, maksimalni obrtni moment i pri malim obrtajima, brojač navojaka sa programiranjem za izvode, uređaj za automatsko odmotavanje žice sa bubnja, kontinualna nategnutost žice, motanje folijom, lak žicom, žicom izolovanom papirom, itd. 


Kod eventualnog upita za ponudu molimo navedite: min. i max. naponski nivo, min. i max. snagu trafoa, max. visinu namotaja i min. i max. prečnik namotaja. 


Za više informacija kliknite ovde.