Ispitivanje baterija

Online ispitivanje baterija u pogonu
BITE 5 je uređaj za kontrolu stanja akumulatorskih baterija. Moguće je brzo ispitivanje olovnih, NiCd i Li-Ion baterija. Meri DC napon do 1000 V, AC napon do 600 V, impedansu ćelije, struju i temperaturu. Može se koristiti za ćelije sa naponom do 200 V DC. Prati trend podataka svakog testa ili trend podataka svake ćelije. Korisnik može podesiti vrednosti koje zadovoljavaju, vrednosti upozorenja i vrednosti kvara. Uređaj se može koristiti i za vreme testa pražnjenja baterije. Snimljeni podaci se mogu preko USB ili SD kartice prebaciti u PowerDB softver, odakle se mogu izrađivati prilagođeni izveštaji i vršiti automatske analize.

Online ispitivanje baterija u pogonu

TORKEL 900 je sistem za ispitivanje baterija pražnjenjem, radi potpunog uvida u kapacitet baterije. Visok nivo pražnjenja skraćuje vreme ispitivanja a postoji mogućnost ispitivanja baterija bez isključenja sa sistema. Poboljšane sigurnosne karakteristike uključuju spojeve bez preskoka, kao i nužni sigurnosni osigurač.


Test se može vršiti konstantnom strujom, konstantnom snagom, konstantnom otpornošću, ili saglasno unapred odabranom profilu opterećenja.


TORKEL 900 se spaja na bateriju sa definisanom strujom pražnjenja i podešenim nivoima alarma (napon, kapacitet, vreme). Posle početka ispitivanja TORKEL 900 održava konstantnu struju na podešenom nivou. Ako napon opadne malo ispod podešenog nivoa oglašava se alarm, a ako napon padne toliko nisko da predstavlja rizik za dubinsko pražnjenje baterije, TORKEL 900 isključuje test.


Svi rezultati se skladište u memoriji TORKEL 900 uređaja i mogu se lako preko USB stika preneti na računar radi dalje analize.


Za više informacija kliknite ovde.