Baždarnice

BaždarnicePreko 100 godina iskustva u proizvodnji opreme i sistema za testiranje brojila električne energije rezultiralo je najnovijom generacijom ZERA baždarnica koje korisnicima nude modularan koncept, automatske ispitne procedure i fleksibilan softver.


Sistem se sastoji od ispitnog stola, sa kapacitetom od jednog do čak 80 ispitnih mesta, izvora sa referentnim standardom klase 0,02% ili 0,01%, i WinSAM softvera za kontrolu i upravljanje. Sistemi mogu biti monofazni ili trofazni, sa izlaznom strujom od 1mA do 160 A i naponom od 40 V do 320 V.


Stolovi su izrađeni od visokokvalitetnog materijala, tako da eventualne vibracije ne utiču na tačnost merenja, a korišćenje sistema olakšavaju naprave za brzo pozicioniranje foto električnih glava.


Za više informacija kliknite ovde.