Kompletna EMC testiranja u auto industiji

Kompletna EMC testiranja u auto industiji

AMETEK CTS je jedini proizvođač opreme za ispitivanje elektromagnetske kompatibilnosti svakog dela automobila (sistema punjenja, sistema baterija 12/24/48V i ispitivanje otpornosti na zračenje), što omogućava proizvođačima vozila nove generacije da budu u skladu sa različitim standardima i njihovim uticajem na električne i elektronske komponente i sisteme. Više o automobilskim standardima saznajte klikom ovde.


RF ispitivanja:

 • Imunitet na prolazne pojave i emisije ISO 7637-2
 • Varijacije napona ISO 16750-2, LV 123, VV 80300
 • IMunitet na zračenje ISO 11451-k, ISO 11452-k
 • Ripple ISO 7637-4, LV 123, VV 80300
 • Radarski impulsi FMC1278 ili VV TL81000

Električna vozila:

 • Testiranje otpornosti na tranzijente i emisije za svaku primenu: 12, 24, 48V i EV
 • Simulatori baterija od 12 V do 1120 V za testiranje kvaliteta napajanja
 • Harmonici, flikeri, burst, surge za punjače prema ECE Reg. 10
 • Pojačavači i pribor za ispitivanje imuniteta
 • ESD ispitivanje za vozila i ispitivanje podsklopa
 • Sinusoidni ripple na LV ili VN baterijama
 • Rešenja za EMC usklađenost električnih vozila

Više informacija možete pogledati ovde.