Merenje gubitaka u praznom hodu i kratkom spoju

Merenje gubitaka u praznom hodu i kratkom spoju

Ovo su standardna ispitivanja na energetskim transformatorima, motorima i generatorima. Od opreme je potreban VN izvor sa kontinualnom regulacijom napona, dodatna kompenzacija reaktivne energije, odgovarajući merni trafoi, merni instrument i ispitni objekat.


Merni instrument je trofazni, specijalno namenjen za merenja sa malim faktorom snage, a istovremeno meri struje, napone, aktivnu, reaktivnu i prividnu snagu, faktor snage, oblik napona, više harmonike, itd. Instrument ima dovoljno memorije za smeštaj rezultata za kasniju obradu i izradu izveštaja. Za ispitivanje motora postoji i opcija merenja obrtnog momenta i brzine obrtanja.


Takođe je moguća isporuka kompletne laboratorije za ova merenja, i to za sve snage i napone koji su kod nas u upotrebi.


Za više informacija kliknite ovde.