Merenje izolacionih otpornosti

Merenje izolacionih otpornosti

Megger je najprepoznatljivije ime za uređaje za ispitivanje otpornosti izolacije svih vrsta VN opreme (energetski i merni trafoi, generatori i motori, kablovi, rasklopna oprema). U ponudi imamo MIT i S1 seriju poznatog proizvođača Megger, sa naponskim nivoima 5 kV, 10 kV i 15 kV. MIT serija je više orjentisana ka proizvođačima opreme i industrijskim korisnicima, dok je S1 serija glavnu primenu našla u elektroprivredi (distribucija i prenos).


Svi uređaji imaju predefinisane naponske opsege, kao i mogućnost finog podešavanja napona u koracima od 10 i 25 V. Ispitna struja od maksimalno 3 mA za MIT seriju, odnosno 6 mA za S1 seriju, omogućava brzo punjenje ispitnih objekata velikog kapaciteta. Fabrički su prepodešeni potpuno automatski IR (otpornost izolacije), PI (indeks polarizacije), DAR (koeficijent dielektričnog pražnjenja), SV (ispitivanje naponom u koracima), DD (dielektrično pražnjenje) i Ramp testovi. Merni opseg izolacione otpornosti ide od 10 TΩ (MIT 5 kV modeli) do 35 TΩ (S1 15 kV modeli).


Uređaji su namenjeni za terenska merenja i otporni su na smetnje koje se javljaju u elektroenergetskim postrojenjima. Veliki LCD sa pozadinskim osvetljajem daje analogni i digitalni prikaz rezultata merenja, a instrumenti se mogu napajati iz mreže ili preko ugrađene dopunjive baterije. Svi uređaji imaju internu memoriju za skladištenje rezultata merenja u realnom vremenu, kao i USB port za prebacivanje podataka na računar. Uređaji imaju mogućnost merenja napona, ispitne struje, kapaciteta i ugrađen tajmer. Dodatne prednosti S1 serije su i rad preko mrežnog napajanja kada je baterija potpuno prazna, softversko filtriranje signala i daljinska kontrolu rada uređaja preko USB porta.


MIT30 je uređaj za ispitivanje izolacije jednosmernim naponom od 0 – 30 kV i ispitnom strujom od 330 μA. Izlazni napon od 0 – 30 kV može se kontinualno regulisati, a merenje napona kao i izolacione struje vrši se preko dva digitalna instrumenta sa LCD displejima sa pozadinskim osvetljajem visoke tačnosti ±1,5%. Uređaj ima zaštitni (GUARD) priključak radi zaštite mernog kola od spoljnih uticaja. Ugrađen je i zvučni signal za podesivi nivo jonizacije koji ukazuje na električna pražnjenja u ispitnom objektu za vreme testa. VN izlazni kabl je oklopljen, sa blokadom od slučajnog isključenja. Radi zaštite ispitnog objekta od proboja može se podesiti automatsko isključenje pri struji od 0–360 μA.


Za više informacija klinite ovde.