Merenje kapaciteta i ugla gubitaka u izolaciji

Merenje kapaciteta i ugla gubitaka u izolaciji

MIDAS 2881 je potpuno automatski sistem za merenje kapaciteta i tgδ u izolacionom sistemu VN opreme (energetski i merni trafoi, generatori i motori, itd). Moguće je merenje na uzemljenim i neuzemljenim objektima, a ugrađen je poseban “ADNS” sistem za potiskivanje smetnji kod terenskih merenja u postrojenjima.


Sistem je smešten u jedinstveno mobilno kućište sa točkovima za lakši transport. Manuelni ili unapred programirani automatski rad, kao i očitavanje i analiza dobijenih rezultata obavlje se preko lap top računara. U sistem je ugrađeno napajanje od 0-12kV; 150mA pri 10kV, tako da se mogu ispitivati najveći energetski trafoi, kao i većina generatora pri nominalnom naponu. Standardna isporuka uređaja je sa kompletom kablova i aplikacionim softverom.


Opcije: 5287 strujni pojačavač za merenje impedanse kratkog spoja trafoa, 5288 rezonantni induktor za proširenje mernog opsega kapaciteta, ćelije za ispitivanje ulja na terenu ili laboratoriji, štampač, MIDAS OFFICE softver.


U uređaj se mogu ugraditi automatski merač odnosa transformacije TTR 2795 i instrument za detektovanje pomeranja namotaja energetskih trafoa FRA 5311, sa zajedničkom komandom preko MIDAS korisničkog interfejsa.


MIDAS micro 2883 je trenutno najmanji i najlakši sistem za merenje kapaciteta i tgδ u izolacionom sistemu VN opreme. Težine od samo 25 kg i smešten u prigodnom koferu sa točkićima, idealan je za rad na terenu.


Osnovne osobine su:

  • Potpuno automatski rad preko preglednog 7” kolor ekrana na dodir
  • Visokonaponski izvor do 12 kV
  • Tri režima rada: osnovni, vođeni i napredni
  • Promenljiva frekvencija 15-400 Hz
  • Osnovna tačnost: 0,3% za kapacitet i 1x10-4 za tgδ 

Za više informacija kliknite ovde.