Merenje kapaciteta i ugla gubitaka u izolaciji

Merenje kapaciteta i ugla gubitaka u izolaciji

MIDAS 2881 je potpuno automatski sistem za merenje kapaciteta i tgδ u izolacionom sistemu VN opreme (energetski i merni trafoi, generatori i motori, itd). Moguće je merenje na uzemljenim i neuzemljenim objektima, a ugrađen je poseban “ADNS” sistem za potiskivanje smetnji kod terenskih merenja u postrojenjima.


Sistem je smešten u jedinstveno mobilno kućište sa točkovima za lakši transport. Manuelni ili unapred programirani automatski rad, kao i očitavanje i analiza dobijenih rezultata obavlje se preko lap top računara. U sistem je ugrađeno napajanje od 0-12kV; 150mA pri 10kV, tako da se mogu ispitivati najveći energetski trafoi, kao i većina generatora pri nominalnom naponu. Standardna isporuka uređaja je sa kompletom kablova i aplikacionim softverom.


Opcije: 5287 strujni pojačavač za merenje impedanse kratkog spoja trafoa, 5288 rezonantni induktor za proširenje mernog opsega kapaciteta, ćelije za ispitivanje ulja na terenu ili laboratoriji, štampač, MIDAS OFFICE softver.


MIDAS micro 2883 je trenutno najmanji i najlakši sistem za merenje kapaciteta i tgδ u izolacionom sistemu VN opreme. Težine od samo 25 kg i smešten u prigodnom koferu sa točkićima, idealan je za rad na terenu.


Osnovne osobine su:

  • Potpuno automatski rad preko preglednog 7” kolor ekrana na dodir
  • Visokonaponski izvor do 12 kV
  • Tri režima rada: osnovni, vođeni i napredni
  • Promenljiva frekvencija 15-400 Hz
  • Osnovna tačnost: 0,3% za kapacitet i 1x10-4 za tgδ 

Za više informacija kliknite ovde.