Multifunkcionalni uređaj za ispitivanje transformatora

Multifunkcionalni uređaj za ispitivanje transformatora

TRAX je multifunkcionalni uređaj namenjen za ispitivanja energetskih, distributivnih i mernih transformatora, kao i druge VN opreme kako u trafo stanicama, tako i u proizvodnji.


Sa njim je moguće izvršiti:

  • Trofazno merenje odnosa transformacije na energetskim, distributivnim i mernim transformatorima AC naponom;
  • Trofazno merenje omskih otpora namotaja na energetskim, distributivnim i mernim transformatorima, kao i dinamičkih otpora na regulatorima pod opterećenjem sa strujom do 100 A DC;
  • Merenje prelaznih otpora na kontaktima i spojevima VN opreme sa DC strujom do 100 A;
  • Automatska demagnetizacija i pražnjenje ispitnog objekta po završenom merenju;
  • Merenje struje pobude, magnetnog balansa i rasipne reaktanse energetskih trafoa;
  • Merenje C i tgδ na energetskim, distributivnim i mernim transformatorima naponom do 12 kV (uz dodatak TDX120 VN jedinice) - sa automatskom temperaturnom korekcijom;
  • Ispitivanje mernih transformatora - merenjem odnosa transformacije, opterećenja u sekundarnim kolima, fazne i amplitudne greške, kao i krive zasićenja za strujne trafoe;
  • Ispitivanje prekidača snage – merenje prelaznih otpora, vremena uključenja i isključenja, struje kalema, kretanja mehanizma, itd;
  • Monofazno ispitivanje zaštitnih releja (> I, < I, > V, < V, > f, < f);

Za više informacija kliknite ovde.