Sistem za praćenje rada transformatora

Sistem za praćenje rada transformatora

Calisto T1 je novi sistem za praćenje stanja transformatora koji sadrži funkcionalnost sadašnjih doblePRIME modula (izolatori, parcijalna pražnjenja, A/D signali) u jednom uređaju. Obezbeđuje isti jasan korisnički interfejs kojim se mogu kontrolisati pristup korisnika, podešavati obaveštenja i alarmi, vršiti vizuelizacija i objedinjavanje podataka sa Doble i drugih uređaja. Standardni komunikacioni protokoli za razmenu podataka između Calisto T1 i drugih aplikacija, kao što je na primer SCADA, uključuju i IEC 61850.


Calisto T1 se može dograđivati od jedne komponente do kompleksnog nadzora transformatora, koji pokriva parcijalna pražnjenja, izolatore, radne podatke i povezivanje sa uređajima za praćenje gasova u ulju.


Raspoložive komponente sistema su:

  • PD Guard – „doblePRIME PD-Guard™“ prati parcijalna pražnjenja (PD) u opremi, kao što su transformatori, rotacione mašine, kablovi i rasklopne mašine, daje lokalne alarme i prenosi podatke i obaveštenja preko standardnih kanala i kroz nadgledane mrežne sisteme. Analizira PD i EMI signale u HF, VHF nižim UHF opsezima.
  • IDD - „doblePRIME IDD™“, za nadgledanje izolatora, otkriva pogoršanje u izolatorima, nalazeći anomalije u izolaciji, izdaje upozorenja za delovanje, prikazuje struju curenja i faznu analizu za do 6 izolatora. Meri parametre za svaki izolator posebno i koristi napon kao referencu gde je moguće.
  • IO - „doblePRIME iO“ je snimač podataka koji prihvata strujne, naponske, temperaturne i relejne ulaze u sistem, objedinjuje i prikazuje podatke sa raznih senzora i izvora, uključujući podatke o teretu, radne podatke, indikatore pozicije regulacione sklopke i ulaze sa uređaja drugih proizvođača.

Za više informacija kliknite ovde.