On-line uređaji

On-line uređaji

Kontinualni on-line monitoring obezbeđuje mogućnost automatskog merenja parcijalnih pražnjenja, kao i drugih parametara u profesionalnom održavanju na visokonaponskim motorima, hidro i turbo generatorima, i služi za rano otkrivanje kvarova na statoru. Blagovremenom intervencijom, na bazi informacija prikupljenih kontinualnim praćenjem stanja, mogu se sprečiti veći kvarovi.


GuardII+ Sistemi su platforme za monitoring jedne ili više veličina kao što su:

  • Parcijalna pražnjenja
  • Vibracije na krajevima namotaja statora
  • Kratki spojevi na namotaju rotora pomoću magnetnog fluksa
  • Napona i struja na vratilu  

GuardII+ Sistemi daju mogućnosti integrisanja važnih radnih uslova neophodnih za trend aktivnosti parcijalnih pražnjenja koristeći Modbus protokol. Analiza stanja mašine na osnovu rezultata merenja parcijalnih pražnjenja se vrši poređenjem rezultata na jednakim mašinama, praćenjem nivoa aktivnosti, i poređenjem sa rezultatima iz IRIS-ove baze podataka dostupne svima.


RFAII je prenosni uređaj za automatski on-line monitoring fluksa rotora na hidro i turbo generatorima i velikim sinhronim motorima. Za monitoring fluksa na statoru se postavlja sonda čiji signal se odvodi u prenosni uređaj RFAII za trenutno merenje, odnosno praćenje stanja izolacije namotaja rotora. U slučaju međuzavojnog spoja, dolazi do asimetrije magnetnog polja koju uređaj registruje, te se blagovremenom intervencijom mogu sprečiti veća oštećenja. Poređenjem fluksa jednog pola prema drugom može se naći koji provodnik je u kratkom spoju. Indirektno, ovim merenjem se vrši i nadzor vibracija rotora u turbo generatorima kao posledica asimetrije fluksa.


Za više informacija kliknite ovde.

On-line uređaji

Megger Baker EXP4000 je instrument za analizu elektromotora u pogonu koji koristi napredne algoritme softvera radi uvida u stanje motora. Softver utvrđuje performanse, kvalitet napajanja motora, kao i stanje opterećenja. 


Megger Baker EXP4000 se napaja bilo iz ugrađene baterije ili iz mreže, može se direktno priključiti na izvode motora, na kontrolni orman, ili na EP1000 dinamički link motora - ako je izveden van kontrolnog ormana. Baker EXP4000 prikuplja podatke kao što su: kvalitet napajanja, performanse mašine, struja, spektar, obrtni moment, pogon sa promenljivom frekvencijom, tranzijenti, efikasnost. Svi prikupljeni podaci se skladište za izradu izveštaja, plana održavanja, kao i analize trenda ponašanja motora.


Megger Baker EXP4000 može se koristiti i za duži monitoring (do nekoliko dana), radi „hvatanja“ pojava koje se ređe javljaju. Takođe se može koristiti i za monitoring DC motora.


Megger Baker NetEP on-line sistem je trajno instalirano rešenje za kontinualno prikupljanje podataka o performansama električnih motora i drugih rotacionih mašina tokom rada.


Megger Baker NetEP prati cikluse uključenja/isključenja, određuje nedostatak ili oscilacije opterećenja, i generiše opomene u slučaju problema. Jedan Baker NetEP može prikupljati podatke sa do 32 motora koristeći kombinaciju do sedam raznih naponskih sabirnica.


Megger Baker NetEP radi sa jednim merenjem napona po sabirnici, a strujni senzori su instalirani na svakom motoru koji se nadgleda. Obezbeđene su dve metode prikupljanja podataka: kvalitet napajanja (svakih 10 sekundi), i talasni oblik u vremenskom domenu (prikupljanje svakog sata). Sistem analizira preko 100 električnih parametara, od kojih za 28 generiše opomene koje su korisnički definisane.


Megger Baker NetEP nadgleda napone i struje u sve tri faze i to sa 20.000 uzoraka u sekundi. Prate se sledeći parametri: kvalitet napajanja (neodgovarajuće podešavanje izvoda na trafou napajanja), loša raspodela opterećenja po pojedinim fazama, preopterećenje (zasićenje) trafoa za napajanje, nedostatak ili prekid u kolu kondenzatorske baterije za korekciju faktora snage, termičko preopterećenje motora i mašine, efikasnost motora, brzina, procenat opterećenja, obrtni moment.


Više informacija o Megger Baker uređajima možete naći ovde.