Provera rotacionih mašina u pogonu

Provera rotacionih mašina u pogonu

Doble Spark P3 – Univerzalni PD i EMI analizator


Doble Spark P3 je univerzalni analizator parcijalnih pražnjenja (PD) i elektromagnetskih smetnji (EMI) koji koristi softverski definisan detektor radio signala kako bi odredio karakteristike propadanja sistema izolacije koje mogu da izazovu kvar visoko-naponske opreme. Detektuje signale sa odgovarajućih senzora u frekventnom opsegu od 9 kHz do 2 GHz za PD i EMI, DC do 500 kHz za akustična i merenja referentnog napona.


Sistem automatske klasifikacije omogućava korisnicima bilo kog nivoa iskustva da razlikuju parcijalna pražnjenja od signala smetnji i da klasifikuju različite tipove PD/EMI defekata na VN opremi, uključujući:

  • Rotacione mašine (PD kondenzatori, HFCT senzori)
  • Energetski transformatori (HFCT senzori, UHF antene, akustični mikrofoni)
  • Merni transformatori (HFCT senzori)
  • Rasklopna oprema (GIS i AIS – TEV senzori, UHF antene, HFCT, akustički senzori, prostorni senzori, prozorski senzori)
  • Kablovi i dodaci ( HFCT, UHF senzori, akustični senzori)

Funkcije:

  • Automatska klasifikacija signala kvara
  • Univerzalni detektor za većinu PD ispitnih scenarija
  • Vođeni režim, potrebna minimalna obuka operatera
  • Slobodno konfigurabilni i prepodešeni planovi ispitivanja za bilo koju primenu i automatsko preuzimanje podataka
  • Rad sa baterija za laboratorijski model i terenski model (čvrsto kućište), adapter za montiranje u rek od 19 inča

Za više informacija kliknite ovde.

Provera rotacionih mašina u pogonu

Doble PDS200 je ispitni uređaj koji može da identifikuje veliki broj različitih električnih i mehaničkih defekata u generatorima, motorima i drugoj visokonaponskoj (VN) opremi u elektrani.


PDS200 meri elektromagnetnu (EMI) energiju koja je rezultat defekata na VN električnoj izolaciji uzrokovanih parcijalnim pražnjenjima, koronom, slučajnom bukom, kao i defektima NN/VN mehaničkih provodnika koji se povezuju za pojavu luka i varničenje.


Može koristiti razne dodatke za kompletno EMI ispitivanje i procenu: analizator spektra, parcijalna pražnjenja preko RFI i EMI, visoko frekventni obuhvatni strujni transformator, adapter za bežičnu sinhronizaciju, kao i razne antene i kablove.


Za više informacija kliknite ovde.