Mašine za obradu trafo ulja i sušenje čvrste izolacije

Mašine za obradu trafo ulja i sušenje čvrste izolacije

VOP (Variable Oil Purification) je nova serija mašina za obradu izolacionog ulja i sušenje izolacije energetskih transformatora sa kontinualnim podešavanjem protoka ulja pomoću frekventno kontrolisane pumpe.


Postoji više modela, sa maksimalnim protokom od 1000 lit/h do 16000 lit/h.


Osnovne karakteristike ovih postrojenja su:

 • tiristorski sistem kontrole grejača radi zaštite ulja
 • automatsko održavanje nivoa ulja u degazatoru
 • pri vakumiranju lako isparive frakcije ostaju u ulju (nema promene kvaliteta ulja)
 • izbor filtera od 1 ili 5 mikrona i modularni sistem za kasniju dogradnju.Opciona oprema:

 • ugradnja na prigodnu prikolicu za rad na terenu
 • dodatna vakuum pumpa za evakuaciju  transformatora
 • uređaj za kontinualno merenje sadržaja vode i gasa na ulazu/izlazu iz postrojenja
 • ugrađeni štampač.

REOIL je nova generacija mašina za regeneraciju ostarelih izolacionih ulja. Mašine mogu biti stacionarne (za rad u fabrikama i servisima), kao i mobilne za rad na terenu. Osnovne karakteristike ovih mašina su:

 • potpuno automatski proces - samo dva radnika opslužuju postrojenje na početku procesa, a zatim je potreban samo jedan radnik za nadzor
 • Fulerova zemlja koja se koristi kao reagens može se ponovo regenerisati do 300 puta
 • maksimalni protok do 5.000 litara na sat, fini filter 0.5 mikrona
 • mašina može regenerisati do 5.000 litara ulja u toku dana

Za više informacija kliknite ovde.