Mašine za obradu trafo ulja i sušenje čvrste izolacije

Mašine za obradu trafo ulja i sušenje čvrste izolacije

VOP (Variable Oil Purification) je nova serija mašina za obradu izolacionog ulja i sušenje izolacije energetskih transformatora sa kontinualnim podešavanjem protoka ulja pomoću frekventno kontrolisane pumpe.


Postoji više modela, sa maksimalnim protokom od 1000 lit/h do 16000 lit/h.


Osnovne karakteristike ovih postrojenja su:

  • Tiristorski sistem kontrole grejača radi zaštite ulja
  • Automatsko održavanje nivoa ulja u degazatoru
  • Pri vakumiranju lako isparive frakcije ostaju u ulju (nema promene kvaliteta ulja)
  • Izbor filtera od 1 ili 5 mikrona i modularni sistem za kasniju dogradnju
Opciona oprema:
  • Ugradnja na prigodnu prikolicu za rad na terenu
  • Dodatna vakuum pumpa za evakuaciju  transformatora
  • Uređaj za kontinualno merenje sadržaja vode i gasa na ulazu/izlazu iz postrojenja
  • Ugrađeni štampač


Za više informacija kliknite ovde.