Merenje tan delta izolacionih ulja

Merenje tan delta izolacionih ulja

OTD je laboratorijski instrument koji meri tanδ, otpornost i dielektričnu konstantu izolacionih tečnosti. Ovi testovi daju širu sliku generalnog stanja izolacionog ulja i pokazaće ako ima zagađivača. Uređaj potpuno automatski vrši ispitivanja po velikom broju internacionalnih standarda. Iz PowerDB Lite, besplatnog softvera, mogu se preuzeti i štampati rezultati sa OTD uređaja.


Za više informacije kliknite ovde.