Merenje tanδ izolacionih ulja

Merenje tanδ izolacionih ulja

Megger OTD je laboratorijski instrument koji meri tanδ, otpornost i dielektričnu konstantu izolacionih tečnosti.


Ovi testovi daju širu sliku generalnog stanja izolacionog ulja i pokazaće ako ima zagađivača. 


Uređaj potpuno automatski vrši ispitivanja po velikom broju internacionalnih standarda. Iz PowerDB Lite, besplatnog softvera, mogu se preuzeti i štampati rezultati sa OTD uređaja.


Za više informacije kliknite ovde.