Monitoring rastvorenih gasova u ulju transformatora

Monitoring rastvorenih gasova u ulju transformatora

Calisto2 je robusni uređaj za precizno merenje razvoja vodonika i ugljen monoksida i monitoring sadržaja vlage u ulju energetskih transformatora u pogonu. Vodonik se javlja pri svim kvarovima u većoj ili manjoj meri, a vlaga u ulju znatno smanjuje dielektričnu izdržljivost izolacionog sistema. Ugljen monoksid se javlja u trafo ulju prilikom normalnog rada, ali iznenadan porast koncentracije ovog gasa ukazuje na lokalno pregrevanje u papirnoj izolaciji.


Kombinovanim merenjem ovih parametara kvarovi se detektuju u začetku i na taj način blagovremenom intervencijom moguće je sprečiti neželjene posledice. Uređaj se lako montira na samom trafou, a precizno meri sadržaj vodonika u opsegu od 0 do 50.000 ppm, ugljen monoksida od 25 do 100.000 ppm, kao i vlažnost u opsegu od 0 do 100% RS. Dobijene vrednosti se pretvaraju u proporcionalne signale 0-20 mA, uređaj ima dva para kontakta koji se mogu koristiti za alarm ili eventualno isključenje i industrijske protokole za komunikaciju Modbus, NP3 i IEC61850. Standardna garancija za Calisto2 je tri godine.


Nova generacija Calisto5 i Calisto9 monitora pružaju dodatne dijagnostičke mogućnosti, on line praženjem više gasova kvara na kritičnim transformatorima. Calisto5 obavlja merenje vodonika, ugljen monoksida i rastvorene vlage, ali i gasova Duvalovog trougla CH4, C2H4 i C2H2 (metan, etilen, acetilen), dok je Calisto9 kompletan on line gasni hromatograf za svih 7 gasova kvara, zatim kiseonika i azota, i sadržaja rastvorene vlage u trafo ulju.


Za više informacija kliknite ovde.