Monitoring rastvorenih gasova u ulju transformatora

Monitoring rastvorenih gasova u ulju transformatora


Calisto R9 donosi nešto novo na tržište DGA monitora kao dugotrajna tačnost bez potrebe za kalibracionim bocama. To je postignuto kombinacijom nove infracrvene (IR) tehnologije za merenje gasova i neverovatnog kalibracionog sistema koji koristi vodenu paru kao kalibracioni medijum za održavanje tačnosti tokom vremena.


Calisto R9 kombinuje inovacije sa robusnim Calisto dizajnom koji se unapređivao tokom decenija rada u postrojenjima širom sveta. Dizajn uključuje: membransko izdvajanje, kako bi sistem za merenje gasova uvek bio bez ulja i uljnih isparenja; našu pumpu koja može da izdrži mulj, tako da nema potrebe za filtracijom; i preciznu termalnu kontrolu, kako bi DGA uvek bila precizna.


Gasovi koji se analiziraju su: vodonik, uglljen monoksid, metan, acetilen, etilen, etan, ugljen dioksid, kiseonik, azot i dodatno vlaga.


Više informacija možete pronaći ovde.

Calisto2 je robusni uređaj za precizno merenje razvoja vodonika i ugljen monoksida i monitoring sadržaja vlage u ulju energetskih transformatora u pogonu. Vodonik se javlja pri svim kvarovima u većoj ili manjoj meri, a vlaga u ulju znatno smanjuje dielektričnu izdržljivost izolacionog sistema. Ugljen monoksid se javlja u trafo ulju prilikom normalnog rada, ali iznenadan porast koncentracije ovog gasa ukazuje na lokalno pregrevanje u papirnoj izolaciji.


Kombinovanim merenjem ovih parametara kvarovi se detektuju u začetku i na taj način blagovremenom intervencijom moguće je sprečiti neželjene posledice. Uređaj se lako montira na samom trafou, a precizno meri sadržaj vodonika u opsegu od 0 do 50.000 ppm, ugljen monoksida od 25 do 100.000 ppm, kao i vlažnost u opsegu od 0 do 100% RS. Dobijene vrednosti se pretvaraju u proporcionalne signale 0-20 mA, uređaj ima dva para kontakta koji se mogu koristiti za alarm ili eventualno isključenje i industrijske protokole za komunikaciju Modbus, NP3 i IEC61850. Standardna garancija za Calisto2 je tri godine.


Nova generacija Calisto5 i Calisto9 monitora pružaju dodatne dijagnostičke mogućnosti, on line praženjem više gasova kvara na kritičnim transformatorima. Calisto5 obavlja merenje vodonika, ugljen monoksida i rastvorene vlage, ali i gasova Duvalovog trougla CH4, C2H4 i C2H2 (metan, etilen, acetilen), dok je Calisto9 kompletan on line gasni hromatograf za svih 7 gasova kvara, zatim kiseonika i azota, i sadržaja rastvorene vlage u trafo ulju.


Za više informacija kliknite ovde.

Monitoring rastvorenih gasova u ulju transformatora

Doble Calisto H1 – Senzor vodonika za transformatore


Calisto™H1 kombinuje senzor vodonika bez pokretnih delova, najbolje tehnologije u industriji i robusno a ipak kompaktno kućište. Konstantno uzorkuje ulje u transformatoru kako bi otkrio skokove nivoa vodonika, koji su uglavnom povezani sa električnim kvarovima. Calisto H1 je najnoviji Doble proizvod iz linije Calisto proizvoda, koja uključuje Calisto T1, Calisto 2, Calisto 5 i Calisto 9 DGA monitore.


Primene:

 • Calisto H1 se instalira direktno na transformator, a može da podnese i najekstremnije vremenske uslove.
 • Omogućen je rad u širokom opsegu temperatura, čak i u morskim uslovima.
 • Distributivni transformatori
 • Stubni transformatori
 • Transformatori u vetroparkovima
 • Transformatori na železnici
 • Platforme na moru

Funkcije:

 • Senzor direktno potopljen u ulje za merenje vodonika u realnom vremenu
 • Funkcionalnost u širokom opsegu temperatura
 • Visok EMI/RFI rejting
 • IP68 zaštita

Za više informacija kliknite ovde.