Prenosni gasni hromatograf

Prenosni gasni hromatograf

MYRKOS je dvokanalni gasni hromatograf kojim je moguće izvršiti tačno i nezavisno merenje sadržaja 9 gasova rastvorenih u izolacionom ulju tj. svih 7 gasova kvara: H2, CH4, CO, CO2, C2H4, C2H6 i C2H2 (vodonik, metan, ugljenmonoksid, ugljendioksid, etilen, etan i acetilen), kao i  merenje sadržaja kiseonika i azota.


Rezolucija merenja svih gasova je 1 ppm.


U standardnoj isporuci se nalaze špricevi za uzimanje uzorka ulja, kao i boca sa CALGAS gasom za kalibraciju uređaja pre početka rada (ova boca se isporučuje sa NIST sledivim sertifikatom). Vreme merenja po uzorku je samo 2 minuta.


Kontrola rada uređaja se odvija preko laptop računara i PMMreport softvera.


Pored standardne verzije za rad u laboratoriji, nudimo i “Myrkos Field Package” verziju koja sadrži sve potrebne komponente za autonomni rad na terenu.

  • Napajanje preko dopunjive Li-Ion baterije za neprekidan rad do 7 sati
  • Robustan kofer za smeštaj i transport uređaja i kompletnog pribora
  • Specijalni prenosni kontroler sa instaliranim softverom koji zamenjuje laptop i vodi korisnika kroz proces merenja (sa isporukom softvera na srpskom jeziku)
  • Povećan kapacitet (za 40%) modula za noseći gas u odnosu na standardnu verziju, a koji se lako skida sa uređaja radi dopune.

Za više informacija kliknite ovde.