Ispitivanje prekidača snage

Napredni softver za analizu

DLRO200 je digitalni mikro-ommetar za merenje prelaznih otpora na kontaktima prekidača, sabirnicama, zavarenim spojevima na šinama itd. Struja pri merenju se može podešavati u opsegu od 10 do 200 A DC, napajanje je iz mreže 220V, 50 Hz.


Merni opseg je od 0,1 μΩ do 999,9 mΩ, tačnost ±1% sa rezolucijom 0,1μΩ. Interna memorija skladišti do 300 izmerenih rezultata, merenje je potpuno automatsko, svi rezultati se očitavaju na LCD displeju. Rad sa instrumentom je preko funkcionalnih tastera ili računara, a namena uređaja je rad na terenu (zaštita IP54) ili u laboratoriji.


Najnoviji dodatak Megger DLRO familiji su DLRO100 uređaji sa Li-Ion baterijskim napajanjem, CAT IV 600 V AC / 500 V DC klasifikacije, koji omogućavaju autonomiju u izvođenju do 200 testova sa izlaznom strujom od 100 A. Uređaji daju stabilna očitavanja čak i u sredinama sa visokim šumom, a podesiva ispitna klešta su dizajnirana da omoguće fleksibilnost u radu i dobru vezu sa ispitnim objektom.


Za više informacija kliknite ovde.

Napredni softver za analizu

TM1800 je instrument sa primenom u održavanju prekidača snage, koji radi snimanje kompletnog ciklusa rada, a može se primeniti na svim tipovima prekidača koji se danas koriste u svetu.


Osnovne karakteristike:

  • Modularni dizajn omogućava korisničku konfiguraciju TM1800 od devet različitih modula
  • Ugrađen računar sa CABA Lokal softverom omogućava napredna ispitivanja sa predefinisanim ispitnim planovima, pregled merenja na terenu i analize
  • DualGroundTM ispitivanje pomoću DCM modula povećava sigurnost uzemljenjem prekidača sa obe strane
  • Jasan korisnički interfejs visokog nivoa za brzo i lako ispitivanje: Odabrati – Spojiti – Proveriti
  • Grafički prikaz rezultata za brzu interpretaciju – merenje vremena i kretanja mehanizma, struja kalemova
  • USB i Ethernet interfejsi za komunikacije, LAN za konekciju sa štampačem

Softver CABA Win služi za naprednu analizu podataka, interfejs baze podataka i zajedničko arhiviranje ispitnih podataka.


Za više informacija kliknite ovde.

Napredni softver za analizu

VIDAR omogućava brzu proveru vakuumske komore prekidača i njenu sposobnost da spreči preskoke. Izbor ispitnog napona od 10 kV do 60 kV. Izuzetno lak za korišćenje. Jasna signalizacija uspešnog i neuspešnog testa. Više puta lakši od sličnih uređaja, masa uređaja je manja od 7 kg. 


Za više informacija kliknite ovde.