Ispitivanje prekidača snage

Snimanje kompletnog ciklusa rada prekidača

EGIL200 je prvi tip u novom Megger asortimanu analizatora prekidača. Dizajniran je u bliskoj saradnji sa globalnim referentnim grupama iz ove oblasti i koristi iskustva iz najnaprednije i izuzetno uspešne Megger TM serije analizatora prekidača. U razvoju EGIL200 je stavljen naglasak na jednostavnost korišćenja, obezbeđujući da je vreme utrošeno na podešavanje merenja svedeno na minimum. Sa EGIL200 možete dobiti svoje rezultate ispitivanja za kratko vreme. 


Povezivanje sa ispitnim objektom je takođe pojednostavljeno i sa samo jednim spajanjem mogu se izvršiti sve sledeće operacije ili merenja:

 • Merenje vremena uključenja/isključenja glavnih i PIR kontakata
 • Analiza struje kalemova za uključenje i isključenje
 • Merenje napona 
 • Merenje hoda kontakata
 • Merenje struje motora

Za više informacija kliknite ovde.

Snimanje kompletnog ciklusa rada prekidača

TM1800 je instrument sa primenom u održavanju prekidača snage, koji radi snimanje kompletnog ciklusa rada, a može se primeniti na svim tipovima prekidača koji se danas koriste u svetu.


Osnovne karakteristike:

 • Modularni dizajn omogućava korisničku konfiguraciju TM1800 od devet različitih modula
 • Ugrađen računar sa CABA Lokal softverom omogućava napredna ispitivanja sa predefinisanim ispitnim planovima, pregled merenja na terenu i analize
 • DualGroundTM ispitivanje pomoću DCM modula povećava sigurnost uzemljenjem prekidača sa obe strane
 • Jasan korisnički interfejs visokog nivoa za brzo i lako ispitivanje: Odabrati – Spojiti – Proveriti
 • Grafički prikaz rezultata za brzu interpretaciju – merenje vremena i kretanja mehanizma, struja kalemova
 • USB i Ethernet interfejsi za komunikacije, LAN za konekciju sa štampačem

Softver CABA Win služi za naprednu analizu podataka, interfejs baze podataka i zajedničko arhiviranje ispitnih podataka.


Za više informacija kliknite ovde.

Snimanje kompletnog ciklusa rada prekidača


VIDAR omogućava brzu proveru vakuumske komore prekidača i njenu sposobnost da spreči preskoke. Izbor ispitnog napona od 10 kV do 60 kV. Izuzetno lak za korišćenje. Jasna signalizacija uspešnog i neuspešnog testa. Više puta lakši od sličnih uređaja, masa uređaja je manja od 7 kg.


Za više informacija kliknite ovde.