Ispitivanje dovedenim, indukovanim i impulsnim naponima i strujama

Ispitivanje dovedenim, indukovanim i impulsnim naponima i strujama

Ova ispitivanja su deo standardnih provera stanja izolacionog sistema VN opreme i vrše se u fabrikama proizvođača na novim ili popravljenim ispitnim objektima.


Za ova merenja, koja se vrše po nacionalnim ili drugim propisima potrebni su: kontinualno regulisani izvori napajanja, ispitni objekat (energetski ili merni trafo; generator ili motor; prekidači ili rastavljači itd.) i merni uređaji za merenje, memorisanje rezultata kao i izradu izveštaja. Oprema koju nudimo je potpuno automatska.


Pri ispitivanju dovedenim (podnosivim) naponom dizanje napona je automatsko sa porastom koji je definisan propisima. Merenje napona (merenje efektivne vrednosti kao i oblika talasa) se vrši preko odgovarajućih delitelja. U slučaju proboja dolazi do automatskog isključenja, a svi mereni parametri ostaju u memoriji mernog uređaja.


Ispitivanje impulsnim (udarnim) naponima i strujama je standardno za visokonaponske merne trafoe, velike energetske trafoe kao i za velike visokonaponske generatore i motore. Za ostalu VN opremu, merenja se vrše saglasno dogovoru.


Za ispitivanja su potrebni: generatori impulsnih napona odnosno struja, odgovarajući delitelji napona kao i merni deo za snimanje i memorisanje rezultata i izradu izveštaja. Zahvaljujući kompjuterskom vođenju ispitne procedure, lako se vrši podešavanja oblika talasa, ocena stanja izolacije kao i memorisanje rezultata za izradu izveštaja i kasnije poređenje pri eventualno ponovljenim merenjima.


U mogućnosti smo da isporučimo laboratorije za sve ispitne objekte koji se kod nas koriste (0,4 kV do 400 kV).


Za više informacija kliknite ovde.