Lociranje kvarova kablova

Lociranje kvarova kablova

HIPOTRONICS oprema za lociranje kvarova kablova poseduje veliki izbor opcija za vaše potrebe.


HIPOTRONICS X-WAVE je najnapredniji, najbezbedniji i najmoćniji portabilni alat na tržištu, za lociranje i sekcionisanje kvara u vašim podzemnim distributivnim kablovskim petljama. U kombinaciji sa Hipotronics H-Flash, brzo se sekcionišu kvarovi u kablovskim petljama.


Uređaj je potpuno samostalan, radi na baterije i otporan je na vremenske uslove. Mikroprocesorski kontroler poseduje velike nepropusne tastere, točkić sa optičkim enkoderom i sekvence prilagođene korisniku, radi jednostavnijeg rada. Integrisani taster za prinudno zaustavljanje, izolovane veze i jedinstven mehanički dizajn obezbeđuju sigurnost korisnika. HIPOTRONICS X-WAVE je specijalno napravljen da skrati vreme rada i poveća produktivnost modernih kompanija uz poboljšan indeks bezbednosti.  


Automatski identifikuje ključne parametre kabla (dužina kabla i udaljenost kvara), automatska podešavanja i lak je za korišćenje.
Preuzmite katalog