Multifunkcionalni kalibratori

Multifunkcionalni kalibratori

Beamex MC6 je napredni, visoko precizan terenski kalibrator i komunikator, koji nudi mogućnost kalibracije za pritisak, temperaturu i razne električne veličine. MC6 opciono sadrži i kompletan fieldbus komunikator za HART, FOUNDATION Fieldbus i Profibus PA instrumente.


MC6 ima veliki 5.7” kolor touchscreen ekran koji kao pomoć operateru daje prikaz kako napraviti sve potrebne konekcije, i robusno IP65 kućište namenjeno za rad u terenskim uslovima. Preko osnovnog ekrana pristupa se jednom od pet operativnih modula, koji su Meter (multimetar), Calibrator (kalibrator bez dokumentovanja rezultata), Documenting calibrator (izrada automatizovanih kalibracionih procedura, komunikacija sa CMX softverom, grafički prikaz rezultata), Data Logger (praćenje i snimanje do devet kanala), i Communicator (omogućava komunikaciju sa HART, FOUNDATION Fieldbus i Profibus PA instrumentima).


Uređaj ima mogućnost merenja pritiska, napona, struje, učestanosti, otpornosti, merenje i simulaciju RTD sondi i termoparova, brojanje impulsa, ugrađeno 24 VDC napajanje u petlji, generisanje struje, napona, učestanosti, impulsa, i opciono radi kao HART, FOUNDATION Fieldbas i Profibus PA komunikator.


MC6 se može opremiti sa do tri unutrašnja modula za pritisak, unutrašnjim barometarskim modulom i spoljašnjim modulima za pritisak za proširenje opsega do 1000 bar.


Za manje zahtevne korisnike u ponudi imamo Beamex MC4 dokumentujući procesni kalibrator koji ima mogućnost komunikacije sa CMX softverom, i najjednostavniji MC2 model (bez komunikacije i dokumentovanja). Za primenu u potencijalno eksplozivnim sredinama, tu je MC5-IS model.


Za više informacija kliknite ovde.