Analiza SF6 gasa

Analiza SF6 gasa


Gasbanor GTRU postrojenja za pražnjenje, prečišćavanje gasa i punjenje SF6 odeljaka koriste potpuno suve kompresore i vakuum pumpe. Obavlja se sušenje, filtriranje i prevođenje SF6 gasa u tečno stanje radi punjenja internih odeljaka SF6 postrojenja ili spoljnih cilindara. Kao posebnu opciju nudimo i mogućnost pražnjenja i punjenja jednog odeljka dok se na drugom simultano radi evakuacija.


GTRU postrojenja se isporučuju sa internim cisternama veličine 30, 330 i 630 litara, a svaki od raspoloživih modela sa može prilagoditi posebnim zahtevima korisnika.


U ponudi takođe imamo i precizne uređaje za određivanje sadržaja vlage u SF6 gasu preko tačke rose (tehnologija sa hlađenim ogledalom bez potrošnog materijala), kao i uređaje koji mere vlagu, čistoću SF6 gasa i koncentraciju SO2 (kod ovih modela gas se nakon analize vraća u odeljak).


Za više informacija kliknite ovde.