Analizatori stanja izolacije

Analizatori stanja izolacije

IDAX 300/350 instrumenti su namenjeni za dijagnostiku stanja izolacije transformatora, prolaznih izolatora, generatora i kablova, i time optimizuju aktivnosti u vezi sa održavanjem i servisiranjem VN opreme.


IDAX 300/350 rade na principu DFR dielektričnog frekventnog odziva, omogućavaju procenu sadržaja vlage u transformatoru i stanja ulja u kratkom vremenu.


Uređaji takođe mere i kapacitet i tgδ na izolaciji između namotaja transformatora. Obezbeđuju pouzdana merenja i u okruženjima sa velikim smetnjama. Merenja se vrše sa naponom do 200 V; DC – 10 kHz, a uz dodatni spoljni pojačavač moguće je proširenje naponskog opsega na 2 do 30 kV.


Za više informacija kliknite ovde.