Ispitivanje otpornosti uzemljenja

Ispitivanje otpornosti uzemljenja

Megger DET2/3 je automatskii uređaj za ispitivanje otpornosti uzemljenja kao i otpornosti tla. Uređaj obezbeđuje kompletan opseg ispitnih metoda, a pomoću metode merenja sa četiri izvoda eliminiše se otpornost strujnog kola iz mernih rezultata.


Osnovne osobine:

  • Visoka rezolucija od 1 mΩ idealna je za velike sisteme uzemljenja;
  • Visoka tačnost kako za otpornost uzemljenja, tako i za otpornost tla; 
  • Napajanje dopunjivom baterijom koja traje ceo dan i može se brzo dopuniti;
  • Robustan instrument sa IP65 zaštitom;
  • Automatski izbor ispitne frekvencije, sa filtrima i visokom strujom;
  • Veliki kolor ekran za tabelarni i grafički prikaz rezultata;
  • Najnoviji procesori i velika interna memorija omogućavaju trenutni proračun otpornosti (Wenner ili Schlumberger metodom), kao i mogućnost memorisanja celodnevnih ispitnih rezultata. Ispitni rezultati mogu se direktno preuzeti na USB memorijski stik preko PowerDB softvera i računara sa Windows operativnim sistemom.

Za više informacija kliknite ovde.