Ispitivanje pomeranja namotaja i jezgra transformatora

Ispitivanje pomeranja namotaja i jezgra transformatora

FRAX serija instrumenata služi za otkrivanje pomeranja namotaja i jezgra energetskih transformatora, koja mogu nastati zbog: transporta trafoa od fabrike do krajnje lokacije, dejstva elektromagnetnih sila pri kratkim spojevima, ili zbog prirodnog starenja izolacionih materijala za učvršćenje namotaja i jezgra.


Zamenska šema trafoa je kompleksno R-L-C kolo, a FRAX instrumenti mere frekventni odziv (transfer function) koji je specifičan za svaki trafo i njegov položaj namotaja i jezgra.


Prvo merenje na novom ili remontovanom transformatoru daje nam otisak (fingerprint) koji je specifičan za svaki transformator. Ponovljenim merenjima i poređenjem sa prethodnim, moguće je izvesti zaključak o stanju trafoa. FRAX instrumenti su mikroprocesorski kontrolisani, sa naprednim softverom za analizu i izradu izveštaja. Mogu otkriti probleme na transformatoru kao što su: deformacije i pomeranja namotaja, kratki spojevi i prekidi na namotajima, prekidi na priključcima i parcijalni otkazi na namotajima, problemi sa pomeranjem i uzemljenjem jezgra.


Za više informacija kliknite ovde.